EU PROJEKT

 

 
Naziv projekta – Ulaganje u integrirano aplikativno programsko rješenje i informatički sustav za izradu krojeva u svrhu optimizacije poslovnih procesa i povećanja učinkovitosti poslovanja društva ODJEĆA d.o.o.

Kratki opis projekta – Dana 03.02.2017., poduzeće Odjeća d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „ Ulaganje u integrirano aplikativno programsko rješenje i informatički sustav za izradu krojeva u svrhu optimizacije poslovnih procesa i povećanja učinkovitosti poslovanja društva ODJEĆA d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0264. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se utjecati na uvođenje i optimiziranje 12 poslovnih procesa poduzeća uključujući upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabavu, prodaju, upravljanje proizvodnjom, skladištem, trgovinom te bazom podataka i informatičku podršku. Želja za stalnim napretkom i poboljšanjem predstavlja nam kontinuirani izazov te želimo u budućnosti povećati konkurentnost.

Ciljevi projekta – Opći cilj projekta je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske, dok su specifični ciljevi optimiziranje poslovnih procesa te povećanje produktivnosti tvrtke, te poboljšanje tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti poslovanja.

Očekivani rezultati projekta:

➦ Povezani poslovni procesi
➦ Nabavljeno Aplikativno programsko rješenje ERP za upravljanje proizvodnjom
➦ Nabavljeno Aplikativno programsko rješenje za upravljanje skladištem
➦ Nabavljeno Aplikativno programsko rješenje za upravljanje trgovinom
➦ Nabavljene sustav za izradu krojeva
➦ Nabavljene nove radne stanice
➦ Nabavljen server
➦ Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
➦ Zaposlenici osposobljeni za rad na programima
➦ Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti
➦ Provedeno upravljanje projektom
➦ Usvojeni projektni izvještaji

Provođenje aktivnosti projekta i sinergijskim utjecajem na unaprjeđenje poslovnih procesa dovesti će do sljedećih rezultata (u 2019. godini tj. u periodu od 2 godine nakon završetka provedbe projekta u odnosu na prihod u godini prije podnošenja projektne prijave):

➦ Potaknutim ulaganjima u općinu Zagorska sela u iznosu od 552.759,69 kn
➦ Integrirani procesi – integrirano 12 poslovnih procesa
➦ Povećanje produktivnosti rada za 35%
➦ Sačuvano 34 radna mjesta
➦ Otvoreno 8 novih radnih mjesta
➦ Rast prihoda od izvoza za 541%
➦ Rast prihoda od prodaje za 30%
➦ Smanjenjem troškova proizvodnje sa postojećih na 73,79 % na 67,83%

Ukupna vrijednost projekta: 552.759,69 kn
Prihvatljivi troškovi: 358.443,57 kn
EU sufinanciranje projekta: 266.936,21
Razdoblje provedbe projekta – siječanj 2017. do prosinac 2017.
Kontakt osoba za više informacija – Jasminka Korotaj, jasminka@odjeca.net, +385 1 4831 420

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Odjeća d.o.o.

Vezane stranice