Sadržaj ove web objave isključiva je odgovornost tvrtke ODJEĆA d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Internacionalizacija poslovanja tvrtke ODJEĆA d.o.o. sudjelovanjem na
međunarodnim sajmovima

Na dan 09.01.2020. godine tvrtka ODJEĆA d.o.o. započela je s provedbom projekta: „Internacionalizacija poslovanja tvrtke ODJEĆA d.o.o. izlaganjem na međunarodnim sajmovima“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Specifični cilj projekta:
• Internacionalizacija poslovanja tvrtke izlaganjem na međunarodnim sajmovima

Osnovni podaci o projektu:
• Naziv projekta : „Internacionalizacija poslovanja tvrtke ODJEĆA d.o.o. izlaganjem na međunarodnim sajmovima“
• Trajanje: 35 mjeseci – 09.01.2020. – 09.12.2022.
• Ukupna vrijednost projekta: 1.411.625,00 kuna
• EU sufinanciranje: 974.206,25 kuna
• Korisnik: ODJEĆA d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:
• Povećani prihod od prodaje
• Povećani prihod od izvoza

Kontakt osoba: Jasminka Korotaj
Tel: +385 14831420
Email: info@odjeca.net
Web: www.odjeca.net

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr